Tags: termer

Vad är Rådrum ?

June 10th, 2009
Rådrum, vår världs viktigaste andrum för att verkligen kunna avgöra om det en ensklid polisman har ansett är rätt och riktigt. Tänk på att vid ordningsbotsförelägganden, tex fortkörningsböter mfl lättare trafikbrott, så agerar den enskilde polismannen… more »