Tags: seb-banken

SEB-topparnas lönelyft på upp till 28 procent mitt i kristider.

March 12th, 2009
Att många personer saknar omdöme I goda tider kan till viss del förklaras med att man rycks med av tidens anda eller för all del, det sociala/affärsmässiga grupptryck som kan förekomma även I de finare salongerna. Om man däremot ser till att få ett lö… more »