Tags: developer

Schrödingers katt nu i din lokala debugger

May 13th, 2009
Som bekant är, Schrödingers katt ett tankeexperiment framlagt 1935 av Erwin Schrödinger för att visa på brister i teorin om kvantmekaniken vid tillämpning på makroskopiskt plan, men det har populärt kommit att misstolkas som ett exempel på problemet med… more »